Regulamin Karty Rabatowej Szpulki

Regulamin Karty rabatowej SZPULKA – edycja 2020/2021

 1. Wystawcą i właścicielem Karty rabatowej jest restauracja Szpulka w Łodzi, zarządzana przez firmę APM Patrners Sp. Z .o. o, z siedzibą w Łodzi, kod 90-043, przy ulicy Targowej 35
 2. Karta rabatowa zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny.
 3. Karta jest wydawana jednorazowo i nie podlega wymianie.
 4. Podmiotem upoważnionym do wydawania Karty rabatowej jest firma APM PARTNERS Sp. Z o.o
 5. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania rabatu w wysokości 15% na produkty i usługi oferowane w lokalu Szpulka programu (z zastrzeżeniem punktu 15 niniejszego regulaminu).
 6. Informacje dotyczące rabatów publikowane są pod adresem: www.facebook.com/szpulka
 7. Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest okaziciel Karty.
 8. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej obsłudze lokalu Partnera, nie później niż przed wystawieniem paragonu fiskalnego.
 9. Z Karty można korzystać jeden raz podczas jednej wizyty w lokalu (rabat jest udzielany do jednego rachunku).
 10. Z rabatów przysługujących właścicielowi Karty może korzystać nie więcej niż 4 osoby jednocześnie podczas jednorazowej wizyty w restauracji.
 11. Restauracja może indywidualnie udzielać dodatkowych rabatów na oferowane produkty i usługi, jednak nie łączą się one z rabatem udzielonym na podstawie Karty rabatowej.
 12. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie firmę APM Partners – marketing@bawelna-lodz.com.
 13. Rabat przysługujący użytkownikom Karty nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w lokalu. Rabat nie obowiązuje też na usługi i oferty specjalne, takie jak: oferta lunchowa, menu degustacyjne, imprezy zorganizowane.
 14. Organizator ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 15. Posiadacz Karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.